Envien International Limited

Envien International Limited zohráva hlavnú úlohu pri finančnom a strategickom riadení skupiny Envien.

Envien International Limited zohráva hlavnú úlohu pri finančnom a strategickom riadení skupiny Envien, vytváraní značky skupiny, jej výrobkov a pri poskytovaní usmernení pre každodennú prevádzku. Jej náplňou je udržiavať kontakty so všetkými zainteresovanými stranami v oblasti biopalív a energetiky.
  • Date: 9. 11. 2022
  • Client: Johnson Group, US
  • Category: ,
  • Value: Johnson Group, US