Industria Novum

Envien International Limited

Envien International Limited zohráva hlavnú úlohu pri finančnom a strategickom riadení skupiny Envien.

Envien International Limited zohráva hlavnú úlohu pri finančnom a strategickom riadení skupiny Envien, vytváraní značky skupiny, jej výrobkov a pri poskytovaní usmernení pre každodennú prevádzku. Jej náplňou je udržiavať kontakty so všetkými zainteresovanými stranami v oblasti biopalív a energetiky.