Partner ďalších generácií

Sme významná európska skupina spoločností patriaca k lídrom v prísne regulovaných odvetviach výroby energie. Zameriavame sa hlavne na udržateľnú výrobu biopalív, ich inovácie, ale aj obchodovanie či logistiku spolu s konvenčnými alternatívami.

Spoločnosti sú lokalizované najmä v SVE, svoje aktivity však rozširujú aj na ďalšie kontinenty, napr. do Ázie.

Skupina poskytuje spoľahlivé, praxou overené riešenie založené na funkčnom, ekonomickom a trvalo udržateľnom výrobnom modeli. Dokážeme pokryť veľké teritoriálne oblasti a vysoký dopyt po produktoch vďaka našej prítomnosti na mnohých európskych trhoch, vrátane vysoko konkurenčného regiónu ARA (komoditný uzol okolo Rotterdamu).

Aktivity skupiny Industria Novum.

Produktové portfólio z výrob zahŕňa

Konvenčný bioetanol, biodízel vrátane pokročilého, s celým spektrom ko-produktov, kŕmne zmesi DDGS a repkové šroty, glycerín v najvyššej kvalite pre farmaceutický a kozmetický priemysel, lecitínové kaly, fosílne palivá a mazivá.
Popri samotnej výrobe skupina poskytuje aj ďalšie podporné služby, najmä logistiku – teda skladovanie a transport produktov.