Industria Novum

O nás

Vedenie holdingu strategicky riadi štruktúru úspešných spoločností,  pričom neustále rozvíja a posilňuje  synergie medzi nimi.

Vedenie

Aktivity  Industria Novum sú podporené sieťou interných špecialistov ako aj spolupracujúcich odborníkov z iných súvisiacich oblastí. Podporný tím profesionálov zabezpečuje optimalizáciu procesov, rozširovanie hodnotového reťazca a efektívne využívanie vedľajších tokov. Skupina úzko spolupracuje aj s univerzitami, odbornými združeniami a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí.
Aktivity Industria Novum sú definované neustálym rastom a inováciami.

Peter Kostík

Výkonný riaditeľ

Peter Kostík je výkonným riaditeľom spoločnosti Industria Novum, a.s., ktorá zastrešuje spoločnosti zo skupiny AZC pôsobiacich najmä v oblasti výroby obnoviteľných energií a súvisiacich služieb. Je zodpovedný za strategické a investičné riadenie spoločností patriacich do portfólia Industria Novum. 

Peter Kostík pôsobí viac ako 20 rokov na výkonných a riadiacich funkciách v spoločnostiach z udržateľných priemyselných odvetví a je uznávaným odborníkom v oblasti biopalív. Bol dlhoročným členom správnej rady Slovenskej technickej univerzity a v súčasnosti je členom a zároveň podpredsedom výkonnej rady Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB).

Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave a City University.

Lucie Schweizer

Riaditeľka pre právo a Compliance

Lucie Schweizer je riaditeľkou pre oblasť právo a Compliance v spoločnosti Industria Novum, a.s. Je zodpovedná za riadenie procesov v oblasti Compliance a Corporate Governance spoločností patriacich do portfólia Industria Novum.

Lucie Schweizer má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti právneho poradenstva a koordinácie medzinárodných projektov, nastavovania spolupráce akcionárov v rámci joint ventures a implementácie interných compliance procesov. Má rozsiahle skúsenosti ako lektorka a autorka odborných článkov a publikácií.

Vyštudovala Univerzitu Komenského a Trnavskú univerzitu.

Náš tím spájajú hodnoty

Činnosť

Pri riešení nízko emisnej mobility sme pre našich partnerov prvou voľbou.
Skupinu motivuje cieľ ďalšieho rastu – neustále hľadáme nové investičné príležitosti a hodnotné partnerstvá v Európe aj vo svete.

Inovácie sú súčasťou nášho rastu.