Industria Novum

O nás

Vedení holdingu strategicky řídí strukturu úspěšných společností a zároveň neustále rozvíjí a posiluje synergie mezi nimi.

Vedení

Aktivity Industria Novum jsou podporovány sítí vlastních odborníků a spolupracujících odborníků z jiných příbuzných oborů. Podpůrný tým profesionálů zajišťuje optimalizaci procesů, rozšiřování hodnotového řetězce a efektivní využívání vedlejších toků. Skupina rovněž úzce spolupracuje s univerzitami, profesními sdruženími a vědeckými institucemi doma i v zahraničí.

Činnost Industria Novum se vyznačuje neustálým růstem a inovacemi.

Peter Kostík

Výkonný ředitel

Peter Kostík je výkonným ředitelem společnosti Industria Novum, a.s., která zastřešuje společnosti ze skupiny AZC působící zejména v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a souvisejících služeb. Je odpovědný za strategické a investiční řízení společností patřících do portfolia Industria Novum. 

Peter Kostík má více než 20 let zkušeností ve výkonných a řídících pozicích ve společnostech v oblasti udržitelného průmyslu a je uznávaným odborníkem v oblasti biopaliv. Byl dlouholetým členem Správní rady Slovenské technické univerzity a v současné době je členem a místopředsedou Výkonné rady Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB).

Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě a City University.

Lucie Schweizer

Ředitelka pro právo a Compliance

Lucie Schweizer je ředitelkou pro právo a Compliance ve společnosti Industria Novum, a.s. Je odpovědná za řízení procesů v oblasti Compliance a Corporate Gvernance společností patřících do portfolia Industria Novum.

Lucie Schweizer má více než 20 let zkušeností s právním poradenstvím a koordinací mezinárodních projektů, nastavováním spolupráce akcionářů v rámci Joint Ventures a zaváděním interních procesů compliance. Má bohaté zkušenosti jako lektorka a autorka odborných článků a publikací.

Vystudovala Univerzitu Komenského a Trnavskou univerzitu.

Náš tým spojují hodnoty

Činnost

Pro řešení nízkoemisní mobility jsme pro naše partnery první volbou. Skupinu motivuje cíl dalšího růstu – neustále hledáme nové investiční příležitosti a hodnotná partnerství v Evropě i ve světě.

Inovace jsou součástí našeho růstu.