Industria Novum

CSR

Společnosti Industria Novum věnují náležitou pozornost společenské odpovědnosti.

Vyvíjí řadu společensky prospěšných aktivit, zaměřených zejména na ochranu životního prostředí a využívání odpadů, podporu mladých talentů, vzdělávání, výzkum a inovace. Práci s mládeží skupina pokládá za mimořádně důležitou a oboustranně prospěšnou.

Několik projektů je realizováno ve spolupráci s externími akademickými a výzkumnými institucemi nebo odbornými profesními organizacemi doma i v zahraničí. Společnosti se prostřednictvím odvětvových sdružení zapojují do odborné diskuse o právních předpisech a jejich novelizací.