Petroltrans, a.s.

Vedúci obchodník s pohonnými hmotami v regióne SVE s dlhodobými kontraktami na skladovanie ropných produktov v daňových skladoch.

Cestnú a vlakovú prepravu svojich tovarov zabezpečuje pre niekoľko vyše 300 obchodných partnerov. Doplnkovo sa venuje vo svojej oblasti podnikania aj poradenstvu a servisu.

  • Date: 9. 11. 2022
  • Client: Johnson Group, US
  • Category: ,
  • Value: Johnson Group, US