Industria Novum

Envien International Limited

Envien International Limited hraje významnou roli ve finančním a strategickém řízení skupiny Envien.

Envien International Limited hraje významnou roli ve finančním a strategickém řízení skupiny Envien, při vytváření značky skupiny, jejích produktů a při poskytování pokynů pro každodenní provoz. Její náplní je udržovat kontakty se všemi zúčastněnými stranami v odvětví biopaliv a energetiky.