Envien Trading SA

Envien Trading je rastúcim hráčom.

Envien Trading je rastúcim hráčom zapojeným do medzinárodného obchodu s bioetanolom a bionaftou a dostupnými skladovacími kapacitami v Rotterdame činný na trhoch s komoditnými derivátmi. Jeho pôsobnosť sa týka celého regiónu ARA.

  • Date: 9. 11. 2022
  • Client: Johnson Group, US
  • Category: ,
  • Value: Johnson Group, US