Envien Trading SA

Envien Trading je rostoucím hráčem.

Envien Trading je rostoucím hráčem zapojeným v mezinárodním obchodu s bioetanolem a bionaftou a s dostupnou skladovací kapacitou v Rotterdamu. Působí na trzích s komoditními deriváty. Její činnost pokrývá celý region ARA.

  • Date: 8. 12. 2022
  • Client: Johnson Group, US
  • Category:
  • Value: Johnson Group, US