Solar 2009,a.s.

Popredný slovenský dodávateľ palív (s približne 700 odberovými miestami) a jeden z najdôležitejších distribútorov olejov a mazív.

Pokrýva všetky segmenty obchodu – skladovanie, veľkoobchod, maloobchod, transport so stále zvyšujúcim objemom predaja.

  • Date: 9. 11. 2022
  • Client: Johnson Group, US
  • Category: ,
  • Value: Johnson Group, US