Industria Novum

Solar 2009,a.s.

Popredný slovenský dodávateľ palív (s približne 700 odberovými miestami) a jeden z najdôležitejších distribútorov olejov a mazív.

Pokrýva všetky segmenty obchodu – skladovanie, veľkoobchod, maloobchod, transport so stále zvyšujúcim objemom predaja.