Ethanol Energy, a.s.

Ťažiskom výroby Ethanol Energy sa stala výroba bioetanolu ako aj kŕmnej prímesi DDGS a kukuričného oleja.

Spoločnosť svoje technológie inovuje, pričom v ostatnom období sa zamerala na rozsiahle investície do liehovaru. Ako doplnkovú výrobu zaviedli výrobu certifikovaných dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy.

  • Date: 9. 11. 2022
  • Client: Johnson Group, US
  • Category: ,
  • Value: Johnson Group, US