Industria Novum

Enviral, a.s.

Najvýznamnejší slovenský výrobca bioetanolu.

ENVIRAL používa na výrobu bioetanolu z kukurice proces suchého mletia. Spoločnosť kladie dôraz na kvalitu a najmodernejšie prístupy ako je bezodpadová technológia so zníženou spotrebou fosílnych palív, zemného plynu a elektriny na absolútne minimum, čo výrazne znižuje emisie skleníkových plynov. Bioetanol vyrábaný spoločnosťou ENVIRAL dosahuje úsporu CO2 až 70% v porovnaní s fosílnymi palivami (menej ako 25g CO2 ekv/MJ bioetanolu).

Produkty: bioetanol, DDGS a technický kukuričný olej.