Partner dalších generací

Jsme významná evropská skupina společností, která patří k lídrům v oblasti vysoce regulované energetiky. Zaměřujeme se především na udržitelnou výrobu biopaliv, jejich inovace, ale i obchod a logistiku spolu s konvenčními alternativami.

Společnosti se nacházejí především v regionu SVE, své aktivity však rozšiřují i na další kontinenty, např. do Asie.

Skupina poskytuje spolehlivé, v praxi osvědčené řešení založené na funkčním, hospodárném a udržitelném modelu výroby. Díky naší přítomnosti na mnoha evropských trzích, včetně vysoce konkurenčního regionu ARA (komoditní uzel Amsterdam-Rotterdam-Antverpy) jsme schopni pokrýt rozsáhlé oblasti a vysokou poptávku po produktech.

Aktivity skupiny Industria Novum.

Portfolio produktů zahrnuje

Konvenční bioetanol, bionaftu, včetně pokročilé bionafty, s celou řadou vedlejších produktů, krmné suroviny DDGS a řepkové šroty, také glycerin v nejvyšší kvalitě pro farmaceutický a kosmetický průmysl, lecitinové kaly, fosilní paliva a maziva.

Kromě výroby poskytuje skupina také další podpůrné služby, zejména logistiku, tj. skladování a přepravu výrobků.